Scaling up PHA production – thesis

Dr. Angel Estevez-Alonso defended his PhD thesis “Polyhydroxyalkanoate production by municipal waste activated sludge: Tackling scaling-up process challenges” at the Technical University of Delft, The Netherlands. See his LinkedIn post here. The thesis may...

Wastewater to PHA production factories – thesis

Dr. Ruizhe Pei defended his PhD thesis “Converting Wastewater Treatment Plants into Polyhydroxyalkanoate Production Factories” at the Technical University of Delft, The Netherlands. See his LinkedIn post here.   The thesis may be downloaded...

Slam blir framtidens plast

“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”En Samverkansprojektet i Värmland – Utvecklingen av...

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer...