lång erfarenhet av biologisk vattenrening, bioteknisk resursomvandling, och materialvetenskap

utredning, forskning och utveckling för processer och teknik från lab, via pilot, till fullskala

kunskap

samarbete

kvalitet

nyfikenhet

engagemang

nytänkande

miljö

integritet

Promiko byggs på  gedigen erfarenhet av projekt och arbete både inom Sverige och utomlands (Danmark, Nederländerna, Italien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Kanada och Australien).  Spetskompetens omfattar vattenrening och miljöbioteknik från lab- till fullskala, med nyckelord:

Avloppsvattenrening, analysmetoder såväl standardiserade som avancerad analysteknik för kemiska analyser av avloppsvatten och slam, styrning och automatisering av biologiska processer, kontroll, felsökning och optimering av biologiska processer, mikrobiologi, identifiering av mikroorganismer med molekylärgenetiska metoder, material- och polymervetenskap, utvinning och separationsprocesser, utveckling av patent och patentstrategi, ledning och handledning av forskningsprojekt, akademisk undervisning, programmering.

Meritförteckningar och referenser lämnas på begäran.  Mer information kan ni hitta på länkarna nedan till ResearchGate eller LinkedIn nedan.

Alan Werker