VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer energi till biogas och att utvinna en ren fosforfraktion.  Se mer.

AGNES III pågår fram till 2022 och är delfinansierat med 4,1 miljoner kronor från Naturvårdsverkets stöd till Stadsinnovationer. Projektet är ett samarbete mellan VA SYD, Sweden Water Research, Chalmers, Promiko AB och Tekniska universitetet i Delft (Nederländerna).