Luftning av biologiska reningssteg

Vi har expertkompetens kring energieffektiv luftning

Luftning av de biologiska reningsstegen står för en stor del av elanvändningen på de flesta avloppsreningsverk, ofta omkring hälften eller ännu mer. För att minska driftkostnader och miljöbelastning är det därför viktigt att utforma luftningsanläggningar med energieffektivitet i fokus. Investeringar i ökad effektivitet har ofta kort återbetalningstid.

Simon Bengtsson på Promiko är huvudförfattare till “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk”  (Svenskt Vatten Utveckling). Arbetet med denna heltäckande handbok kring energieffektiv luftning har pågått i två år i samverkan med många reningsverk, svenska och internationella leverantörer med flera.

Baserat på de senaste kunskaperna erbjuder vi experthjälp för den som till exempel vill effektivisera sin luftningsanläggning eller se till att en upphandling av ny utrustning blir så bra som möjligt.

Exempel på tjänster vi erbjuder kring luftning:

  • Energioptimering av luftningsanläggning utifrån en kartläggning av nuvarande driftförhållanden
  • Utveckling av styrstrategier för luftarsystem och blåsmaskiner med avseende på reglerventiler, frekvensomriktare och givare
  • Dimensionering av blåsmaskiner
  • Dimensionering av luftarsystem
  • Stöd kring upphandling av blåsmaskiner och/eller luftarsystem såsom fastställande av dimensionerande förutsättningar, upprättande av förfrågningsunderlag och utvärdering baserade på livscykelkostnad
  • Råd kring prestandagarantier och prestandaprovning
  • Utbildning kring energieffektiv luftning i teori och praktik

Kontakta oss gärna för mer information!