Nu är ELSA projektet i princip avslutat. Resultatet är den fylliga  rapporten “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och
upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som är en handbok för alla i branschen som arbetar med luftning. Rapporten är tillgänglig för nedladdning här: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-23.pdf

Nu erbjuder vi också tjänster kring luftning med fokus på energieffektivitet. Se mer.