“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”

En Samverkansprojektet i Värmland – 

Utvecklingen av bioplast ingår i ett större projekt vid namn Nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter som leds av Maria Sandberg vid Karlstads universitet. Se mer.