Promiko erbjuder tjänster med anknytning till biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling

Vi eftersträvar att koppla samman kunskap, idéer och praktik till användbar teknik och metoder för en bättre miljö och ökad hållbarhet

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller är:

  • Utredning, uppföljning och felsökning av reningsprocesser för industriella och kommunala avloppsvatten
  • Utvärdering och rådgivning kring ny teknik för biologisk vattenrening och resursomvandling
  • Tester och utveckling av miljöbiotekniska processer i mindre skala (lab eller pilot)
  • Rådgivning och tester kring biopolymerer och andra förnybara resurser från avfall
  • Kontroll och karaktärisering av mikrobiell ekologi med mikroskopi och molekylärgenetiska analyser
  • Projektledning och utförande av forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Utveckling och rådgivning kring patentskydd för reningsteknik och bioteknik

Fokus för våra tjänster är såväl konventionell teknik för vattenrening som ny och innovativ teknik. Vi har världsunik spetskompetens när det gäller teknik för omvandling av organiskt avfall och avloppsvatten till värdefulla, förnybara råvaror i form av biopolymerer.