Scaling up PHA production – thesis

Dr. Angel Estevez-Alonso defended his PhD thesis “Polyhydroxyalkanoate production by municipal waste activated sludge: Tackling scaling-up process challenges” at the Technical University of Delft, The Netherlands. See his LinkedIn post here. The thesis may...

Wastewater to PHA production factories – thesis

Dr. Ruizhe Pei defended his PhD thesis “Converting Wastewater Treatment Plants into Polyhydroxyalkanoate Production Factories” at the Technical University of Delft, The Netherlands. See his LinkedIn post here.   The thesis may be downloaded...

Ny rapport: Effektiv luftning

Nu är ELSA projektet i princip avslutat. Resultatet är den fylliga  rapporten “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll ochupphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som är en handbok för alla i branschen som arbetar med...

Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Promiko deltar i pilotprojektet ICU – förbehandling. Simon Bengtsson är biträdande handledare till doktoranden Elin Ossiansson. ICU (”I see you”) står för Ideal Carbon Utilisation (Idealt KolUtnyttjande). I projektet testas en innovativ metod för förbehandling av...

Slam blir framtidens plast

“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”En Samverkansprojektet i Värmland – Utvecklingen av...