Ny rapport: Effektiv luftning

Nu är ELSA projektet i princip avslutat. Resultatet är den fylliga  rapporten “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll ochupphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som är en handbok för alla i branschen som arbetar med...

Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Promiko deltar i pilotprojektet ICU – förbehandling. Simon Bengtsson är biträdande handledare till doktoranden Elin Ossiansson. ICU (”I see you”) står för Ideal Carbon Utilisation (Idealt KolUtnyttjande). I projektet testas en innovativ metod för förbehandling av...