Slam blir framtidens plast

“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”En Samverkansprojektet i Värmland – Utvecklingen av...

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer...

ONDERZOEKER PHA-BIOPLASTIC HOOPT OP MOOIE DOORBRAAK

Het zal de wereld misschien niet meteen veranderen, maar wel de mindset van mensen als het gaat om afval, de inzet daarvan als duurzame grondstof en de manier waarop we daar in de toekomst mee omgaan. DUURZAAM ALTERNATIEF Dat zegt Alan Werker, de Zweedse wetenschapper...