Ny rapport: Effektiv luftning

Nu är ELSA projektet i princip avslutat. Resultatet är den fylliga  rapporten “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll ochupphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som är en handbok för alla i branschen som arbetar med...

Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Promiko deltar i pilotprojektet ICU – förbehandling. Simon Bengtsson är biträdande handledare till doktoranden Elin Ossiansson. ICU (”I see you”) står för Ideal Carbon Utilisation (Idealt KolUtnyttjande). I projektet testas en innovativ metod för förbehandling av...

Slam blir framtidens plast

“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”En Samverkansprojektet i Värmland – Utvecklingen av...

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer...