Sedan 2017

en blandning av forskning/utveckling och praktisk tillämpning
Klicka gärna nedan för att se mer om några av de projekt som vi har varit involverade i eller se de offentliga publikationer som kan nås via nätet:
Nyligen i media:

Bioplast ur brukens avfallsströmmar

Ett forskningsprojekt ska undersöka möjligheterna att ta tillvara pappersbrukens restprodukter i mikrobiologiska processer och förädla resterna till värdefulla bioprodukter. Se mer.

Bioplast ur brukens avfallsströmmar

Ett forskningsprojekt ska undersöka möjligheterna att ta tillvara pappersbrukens restprodukter i mikrobiologiska processer och förädla resterna till värdefulla bioprodukter. Projektet vill ta reda på hur mycket vätgas, ättiksyra och PHA de kan producera ur skogsindustriella restströmmar samt vilka effekterna blir när de kopplar flera processer i kaskad. Kort sagt handlar projektet om att producera tre olika bioprodukter av brukens rester. Produkter som skulle kunna bli vinstgivande för bruken.  Se mer.

Skoghalls bruk vill ta vara på sina avloppsströmmar

Projektet handlar om att producera tre olika bioprodukter av brukens rester, som skulle kunna bli vinstgivande också:  hemicellulosa som finns i vissa av brukens restströmmar och kan förädlas till biovätgas, PHA, som är en viktig råvara för framställning av bioplast, samt ättiksyra som underlättar PHA-produktionen. Se mer.