Ett forskningsprojekt ska undersöka möjligheterna att ta tillvara pappersbrukens restprodukter i mikrobiologiska processer och förädla resterna till värdefulla bioprodukter. Projektet vill ta reda på hur mycket vätgas, ättiksyra och PHA de kan producera ur skogsindustriella restströmmar samt vilka effekterna blir när de kopplar flera processer i kaskad. Kort sagt handlar projektet om att producera tre olika bioprodukter av brukens rester. Produkter som skulle kunna bli vinstgivande för bruken.  Se mer.