I projektet ELSA möts VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk.  Se mer.