I ett forskningsprojekt deltar bland annat Paper Province med att framställa biovätgas och bioplast av restprodukterna från pappersbruk.  Se mer.