Med naturens kraft, från avfall till råvara

Promiko erbjuder tjänster i form av utredningar, rådgivning, optimering, tester och analyser med anknytning till biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling. Alltid baserat på djupgående kunskap, erfarenhet och aktuell forskning.

Vi är ett litet, nystartat företag med lång erfarenhet i av miljöbiotekniska processer. Promiko startades 2017 av Alan Werker och Simon Bengtsson som tillsammans har mer än 40 års erfarenhet av biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling. Med en bakgrund från såväl mindre som större företag (t.ex. SKF, ABB, Anox, AnoxKaldnes och Veolia) samt en gedigen forskningskompetens har vi vana att arbeta med nya och innovativa tekniker, från konceptutveckling i laboratorieskala, via uppskalning och tester pilotskala, till integrering och optimering av ny teknik i befintliga anläggningar i fullskala.

Vi drivs av en övertygelse om att dagens utmaningar kräver nya tekniska lösningar, inte minst för att omvandla mer avfall och avloppsvatten till användbara och värdefulla resurser. Detta är tankesätt som vi har arbetat med under lång tid, och utvecklat och implementerat konkreta lösningar för.

Promiko erbjuder tjänster i form av utredningar, rådgivning, optimering, tester och analyser med anknytning till biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling. Alltid baserat på djupgående kunskap, erfarenhet och aktuell forskning.

Nyligen i media:

Ny rapport: Effektiv luftning

Nu är ELSA projektet i princip avslutat. Resultatet är den fylliga  rapporten “Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och
upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk” som är en handbok för alla i branschen som arbetar med luftning. Rapporten är tillgänglig för nedladdning här: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-23.pdf

Nu erbjuder vi också tjänster kring luftning med fokus på energieffektivitet. Se mer.

Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Promiko deltar i pilotprojektet ICU – förbehandling. Simon Bengtsson är biträdande handledare till doktoranden Elin Ossiansson. ICU (”I see you”) står för Ideal Carbon Utilisation (Idealt KolUtnyttjande). I projektet testas en innovativ metod för förbehandling av avloppsvattnet för att öka biogasproduktionen, minska elenergianvändningen, göra reningsverket mer kompakt och skapa möjligheter för nya biologiska reningsprocesser. Se mer.

DUTCH WATER AUTHORITIES CONTINUE INVESTMENTS IN ONE OF THE MOST SUSTAINABLE BIOPLASTICS

Five water authorities have pledged a financial contribution to a demonstration installation for the production of fully biodegradable bioplastics from wastewater. This installation will be running in 2021. The water authorities thus contribute to the intended circular economy in 2050. Wastewater is an important source of energy and raw materials for water authorities. Since 2007, they have been intensively collaborating ever more to recover valuable substances such as biogas, cellulose, phosphate, alginate, biomass and also thus, sustainable bioplastics. In this case the type PHA. Depending on its application, it can contribute to the reduction of fossil micro plastics in the environment. Se mer.

Slam blir framtidens plast

“Tidigare sågs bioslam från massabruken mest som ett klibbigt och illaluktande avfall. I dag finns teknik som kan ge slammet nytt liv – bland annat som råvara till biologiskt nedbrytbar plast”

En Samverkansprojektet i Värmland – 

Utvecklingen av bioplast ingår i ett större projekt vid namn Nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter som leds av Maria Sandberg vid Karlstads universitet. Se mer.

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer energi till biogas och att utvinna en ren fosforfraktion.  Se mer.

AGNES III pågår fram till 2022 och är delfinansierat med 4,1 miljoner kronor från Naturvårdsverkets stöd till Stadsinnovationer. Projektet är ett samarbete mellan VA SYD, Sweden Water Research, Chalmers, Promiko AB och Tekniska universitetet i Delft (Nederländerna).

NEW EUROPEAN GRANT SUPPORTING THE BIOPOLYMERS FROM WATER THEME

Scalibur

The European-funded project SCALIBUR was recently granted. This four-year H2020 project will deal with resource recovery from urban biowaste. As part of this project, Wetsus will develop and test a small pilot scale plant for the controlled and systematic production and recovery of polyhydroxyalkanoates (PHAs) accumulated by waste activated sludge from municipal wastewater treatment plants. These PHAs can be used to produce renewable bioplastics. This work on PHAs will be part of the Wetsus research theme Biopolymers from water, in which Paques, STOWA and SNB participate. The SCALIBUR consortia comprises 21 companies and institutes throughout Europe. The project is coordinated by the Spanish ITENE and will run from 2018 to 2022, the total budget is 10 million Euro.  See more.

Alan Werker is theme leader for Biopolymers from water at WETSUS.  See Projects (Wetsus).

ONDERZOEKER PHA-BIOPLASTIC HOOPT OP MOOIE DOORBRAAK

Het zal de wereld misschien niet meteen veranderen, maar wel de mindset van mensen als het gaat om afval, de inzet daarvan als duurzame grondstof en de manier waarop we daar in de toekomst mee omgaan.

DUURZAAM ALTERNATIEF

Dat zegt Alan Werker, de Zweedse wetenschapper die bij wateronderzoeksinstituut Wetsus onderzoek doet naar de mogelijkheden voor grootschalige en winstgevende productie van in water afbreekbaar bioplastic uit rioolslib. De eerste fase van het zogenoemde PHARIO-project toonde al aan dat rioolslib een uitstekende grondstof is voor de productie van PHA, het bioplastic dat een duurzaam alternatief kan zijn voor het plastic dat nu nog de plastic soup in de oceanen veroorzaakt. Se mer.

PHARIO is Water Innovator of the Year 2018

Den biologiskt nedbrytbara plasten från Phario-projektet gjorde störst intryck på juryn och allmänheten under Vattenvision 2018. Phario blev därför utsedd till årets Vatteninnovation 2018. Enligt juryn var projektet “en lovande kombination av en teknisk och social innovation”. Projektet kopplar samman det sociala problemet med icke-nedbrytbar plast med den cirkulära uppgiften för vattensektorn.  Se mer.

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

I projektet ELSA möts VA-Sveriges främsta experter inom luftning och drift- och processingenjörer och -tekniker samt projektledare för att tillsammans arbeta fram riktlinjer för design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning på svenska reningsverk.  Se mer.

Skoghalls bruk vill ta vara på sina avloppsströmmar

Projektet handlar om att producera tre olika bioprodukter av brukens rester, som skulle kunna bli vinstgivande också:  hemicellulosa som finns i vissa av brukens restströmmar och kan förädlas till biovätgas, PHA, som är en viktig råvara för framställning av bioplast, samt ättiksyra som underlättar PHA-produktionen.  Se mer.