Wetsus i Nederländerna

Konvertering av avloppsreningsverk till fabriker för biopolymerer för användning till bioplast och inom kemisk industri
tillbaka till projekt

ansvarstagande

vi utvecklar gärna andra (och oss själva)

engagerade

vi brinner för ny kunskap

samverkande

vi gillar win-win, samspel och synergi

Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, förmedlar utveckling av teknik och kompetens. Wetsus tillhandahåller en unik miljö och strategiska samarbeten för utveckling av lönsam och hållbar toppmodern vattenreningsteknik. Inspirerande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan Wetsus och företag och forskningsinstitut från hela Europa resulterar i innovationer som bidrar till lösningarna på de globala vattenproblemen.  Wetsus vetenskapliga forskningsprogram bestäms av den privata och offentliga vattensektorn och bedrivs av ledande universitet.

Wetsus driver ett antal strategiska forsknings teman bland annat inom hållbar dricksvattenbehandling, nya vattenkällor, avloppsvattenrening och återvinning, sensorteknik, och omvandling av energi och förnybar resurser (se bilden nedan). Alan Werker är ansvarig för projektidéer och fokusutveckling, doktorandhandledning och genomförande av temat som heter “biopolymers from water”.

Temat “biopolymers from water”:

Avloppsvattenrening innebär oftast användning av biologiska processer för att uppnå vattenkvalitetsmål. Biprodukten vid biologisk behandling är överskottsbiomassa som är rik på mikrobiell aktivitet. Forskning har visat att det är möjligt att utforma biologiska reningsprocesser för både kommunalt och industriellt avloppsvatten så att de blir naturligt anrikade med bakterier som kan lagra biopolymerer. Biopolymererna är från familjen polyhydroxialkanoater (PHAs). PHA är biologiskt nedbrytbara termoplastiska material som är attraktiva ingredienser för framställning av bioplaster.  Nuvarande kunskap tyder på intressanta möjligheter till synergi för att kombinera tjänster för hantering av vattenkvalitet med resursåtervinning och förverkligandet av värdekedjor med biopolymerer i regionala cirkulära ekonomier. Forskningen inom detta tema innebär att bygga vidare på och överbrygga grundläggande bioprocessteknik och materialvetenskap med kommersiella möjligheter för plattformskemikalier och bioplaster. Temat är en inkubator för att nå optimala insikter och strategier för att producera kommersiella biopolymerer för industrin i kombination med kraven på allt effektivare avloppsreningsmetoder.

Temat har tre sponsorer, Paques BV, STOWA och SNB med akademiska anknytning och handledare från TU Delft (Environmental Biotechnology). Två doktorander har nyligen anställts för att arbeta med idéer och innovationer kring produktion och utvinning av polymererna.